Aktuálně

 Vyučovací hodiny Tržní

Snídaně v trávě 2018

Myslivecký den

Atletika 1. stupně

IV.B a dopravní hřiště

Vv v muzeu

Štafetový pohár 

Klub robotiky

Jarní ples 2018

Zadov 2018 - LVVZ

Školní vánoční trh

Vv a VI.A

Mikuláš a IX.A

Podzimní ples

Přespolní běh Vimperk

Upozornění - Facebook

Virtuální prohlídka školy

 

 

Prázdniny jsou tady!!!

 

Všem žákům školy přejeme co nejpestřejší prožití zaslouženého prázdninového volna. Hodně dnů plných slunce.

Všem rodičům žáků a příznivcům školy přejeme klidné a pohodové prožití dovolené.

 

 

 

Složení Školské rady ZŠ Netolice

 

Zástupce za pedagogy: Mgr. Jana Hůrská

Zástupce za zákonné zástupce žáků: Mgr. Vladimír Pešek

Zástupce za zřizovatele: Jindřiška Šandová (předsedkyně)

 


 

Vážení rodiče a žáci,

od 1. října 2016 škola uvedla do provozu elektronickou schránku důvěry, kam můžete zasílat své podněty. Tato služba je na škole nezávislá, provozuje ji firma COOLINTSOFT s.r.o.

Vaše zpráva může být zcela anonymní (záleží na Vašem uvážení), a přesto Vám na ni přes internetové rozhraní můžeme odpovědět. Věříme, že i tato možnost povede k posílení důvěrné komunikace.

Schránku důvěry můžete využívat na internetových stránkách naší školy v sekci ODKAZY - Schránka důvěry.

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce

Rodiče postupují při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

podle paragrafů 22, 50 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den.

Pozdější, dodatečné snahy o omluvu jsou v rozporu se zákonem, a tedy nepřípustné.