Aktuálně

 
 

Opravné zkoušky - školní rok 2015/2016


Pátek 26. 8. 2016

Aj, Čj, F, Ch, M - VI.A
9:00 hod

 

Aktuality/ISAS

Vyučovací hodiny Tržní

Florbal a IX.A

Atletická sportovní soutěž II. stupně

Školní výlet II.B

Den dětí 5. - 9. ročník

Den dětí 1. - 3. ročník

Atletická sportovní soutěž 1. stupně

Pohár rozhlasu 6. a 7. ročníků

Štafetový pohár  

Upozornění - Facebook

Virtuální prohlídka školy

 

 

Dne 07. 06. 2016 se tradičně konal sběr starého papíru. V tomto školním roce třetí sběrová akce. Celkem bylo sebráno 1 180 kg netříděného papíru (např. odpad z obalů z vlnité lepenky apod.) a 5 260 kg tříděného papíru.

Celkem tedy žáci školy přinesli téměř 6,5 tuny starého papíru v hodnotě 12 816,- Kč.

Jménem našich lesů a životního prostředí všem sběračům děkujeme!!!!

 

 

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce

Rodiče postupují při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

podle paragrafů 22, 50 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den.

Pozdější, dodatečné snahy o omluvu jsou v rozporu se zákonem, a tedy nepřípustné.