EU dotace

  • Logo projektu
    Logo projektu

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005688 s názvem "ZŠ Netolice", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Celková výše podpory činí 785.586,- Kč

 

Klub robotiky