Filmový ples 2019

Filmový ples 2019

 

V pátek 15.února  žáci II. stupně ZŠ opustili školní lavice a obuli se do tanečních střevíčků. Konal se totiž tradiční školní ples, tentokrát

v duchu filmových melodií. Pro své mladší spolužáky ho připravili kluci a děvčata z deváté třídy.

V sále ZUŠ si všichni mohli nejen zatančit, ale zúčastnit se i různých soutěží. Velký úspěch měla taneční vystoupení jednotlivých tříd, svůj tanec předvedli také pedagogové.

Všem, kteří se podíleli na tomto příjemném dopoledni, patří díky.

 

za ZŠ Netolice Jana Hůrská