Klub robotiky

Klub robotiky navštěvují žáci druhých tříd ve dvou skupinách po šesti dětech pod vedením paní učitelky Bourové a Smolkové. Pracují se stavebnicí Lego Wedo2. Sestavují různé robotíky, které se následně učí přes počítač naprogramovat. Tím se jim rozvíjí nejen jemná motorika a logické myšlení, ale učí se spolupracovat, soustředit se na práci, respektovat názor druhého. Kromě stavebnice řeší na počítačích různé logické úlohy, programování a kvízy.