Myslivecký den 2019

MYSLIVECKÝ  DEN

 

V pátek 21.června dopoledne se v Petrově Dvoře uskutečnil už 2.ročník zajímavé akce , určené všem školákům i předškolákům. Členové Mysliveckého spolku Netolice ve spolupráci s MS Petrův Dvůr, MS Malovice a MS Lomec - Libějovice připravili pro děti zdejší ZŠ a MŠ velmi hezký program, který měl pobavit, poučit a možná i přilákat nové mladé myslivce. Nejmenší děti obešly několik stanovišť,  kde se seznámily s některými dravci, viděly různá plemena loveckých psů, vyslechly si vábení lesní zvěře nebo si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky .

Starší žáci utvořili 5-6 členné týmy, v časových odstupech se společně vydali na několikakilometrovou trať, kde museli plnit různé úkoly. Nejúspěšnější hlídky byly vyhlášeny a oceněny drobnými dárky, stejně jako nejpřesnější střelci. Nakonec všichni účastníci dostali místo klasického oběda grilované vuřty a malinovku. Celé dopoledne se velmi vydařilo, dokonce i sluníčko nás navzdory předpovědi pěkně ohřálo.  

 

Velké díky patří všem, kteří se na akci nějak podíleli:

-         Město Netolice

-         Restaurace Domino

-         Restaurace Rychta

-         ZŠ Netolice

-         LČR Vodňany

-         NP Šumava

 

Jiřina  Borovková