Myslivecký den

MYSLIVECKÝ  DEN

 

V pátek 22.června dopoledne se na kopci za rybníkem Mnich uskutečnila zajímavá akce, určená všem školákům. Členové Mysliveckého spolku Netolice ve spolupráci s MS Babice, MS Malovice a MS Schwarzenberský dvůr připravili pro děti zdejší ZŠ velmi hezký program, který měl pobavit, poučit a možná i přilákat nové mladé myslivce. Nejmenší děti obešly několik stanovišť, kde se seznámily s některými dravci, viděly výcvik loveckých psů, poznávaly lesní zvěř nebo si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky.

Starší žáci utvořili 5-6 členné týmy, v časových odstupech se společně vydali na několikakilometrovou trať, kde museli plnit různé úkoly. Nejlepší a nejrychlejší hlídky byly vyhlášeny a oceněny drobnými dárky, stejně jako nejpřesnější střelci. Nakonec všichni účastníci dostali opečené buřty a malinovku. Celé dopoledne se velmi vydařilo, snad jen sluníčko nás mohlo ohřát trochu víc.

Velké díky patří všem, kteří se na akci nějak podíleli:

-          Honební společenstvo a MS Netolice,

-          MS Babice, MS Malovice, MS Schwarzenberský dvůr

-          Město Netolice

-          Restaurace Domino

-          Restaurace Rychta

-          Pekařství Kuliš a Jerie

-          ZŠ Netolice

-          LČR LS Vodňany

-          NP Šumava

Jiřina Borovková