Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2018/2019

   Termín
 Zahájení školního roku
 3. září 2018 -pondělí
 Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2018
 Vánoční prázdniny

22. prosince - 2. ledna 2019

 Ukončení prvního pololetí 31. ledna 2019
 Pololetní prázdniny  1. února 2019
 Jarní prázdniny  11. března- 17. března 2019
 Velikonoční prázdniny  18. a 19. dubna 2019
 Ukončení druhého pololetí  28. června 2019
 Hlavní prázdniny  29. června-1. září 2019