Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2017/2018

   Termín
 Zahájení školního roku
 4. září 2017 -pondělí
 Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2017
 Vánoční prázdniny

23. prosince-2. ledna 2018

 Ukončení prvního pololetí 31. ledna 2018
 Pololetní prázdniny  2. února 2018
 Jarní prázdniny  5. března - 11. března 2018
 Velikonoční prázdniny  29. a 30. března 2018
 Ukončení druhého pololetí  29. června 2018
 Hlavní prázdniny  1. července-31. srpna 2018
 Ředitelské volno
 

29. září 2017 (pátek)

30. dubna 2018 (pondělí)

7. května (2018) pondělí)