Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2019/2020

   Termín
 Zahájení školního roku
 2. září 2019 -pondělí
 Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2019
 Vánoční prázdniny

23. prosince - 3. ledna 2020

 Ukončení prvního pololetí 30. ledna 2020
 Pololetní prázdniny 31. ledna 2020
 Jarní prázdniny  3. února- 9. února 2020
 Velikonoční prázdniny 9. dubna 2020 - čtvrtek
 Ukončení druhého pololetí  30. června 2020
 Hlavní prázdniny  1. července -31. srpna 2020