Pedagogický sbor

Seznam pedagogických pracovníků a jejich emailové adresy:

 

 1. stupeň  2. stupeň
Mgr. Jiřina Borovková, jborovkova@seznam.cz Mgr. Lenka Bukačová, lenka.bukacova@zsnetolice.cz

Mgr. Jana Bourová,        bourovaskola@atlas.cz

Mgr. Božetěch Fiala,   bozetech.fiala@zsnetolice.cz
Mgr. Jana Buřičová, jana.buricova@zsnetolice.cz Mgr. Václav Hackl,       hackl.vaclav@zsnetolice.cz
Mgr. Dana Homolková,        dana.homolkova@zsnetolice.cz Mgr. Jana Hůrská,    jana.hurska@zsnetolice.cz
Nelly Horinková, nelly.horinkova@zsnetolice.cz   Ing. Silvie Janošťáková Dis., silvie.janostakova@centrum.cz
Mgr. Lenka Křížová, lenka.krizova@zsnetolice.cz
Mgr. Jitka Kotroušová, jitka.kotrousova@zsnetolice.cz
Mgr. Hana Macáková, hana.macakova@zsnetolice.cz Mgr. Iva Kubičková, iva.kubickova@zsnetolice.cz

Mgr. Ludmila Ortmanová, ludmila.ortmanova@zsnetolice.cz

Mgr. Theodor Pártl, theodor.partl@zsnetolice.cz
 Mgr. Magdaléna Roháčková magdalena.rohackova@zsnetolice.cz

Mgr. Petra Sklářová  petra.sklarova@zsnetolice.cz

Mgr. Gabriela Turková, turkovaskola@seznam.cz  Mgr. Hana Šipanová,  crazies@seznam.cz

Pedagogický asistent

Mgr. Ladislav Vovesný, ladislav.vovesny@zsnetolice.cz 
Ing. Lenka Filišteinová, lenka.filisteinova@zsnetolice.cz  
Ing. Zdenka Jelínková, zdenka.jelinkova@zsnetolice.cz
Emilie Králová,     emilie.kralova@zsnetolice.cz
 Ivana Klimešová, ivana.klimesova@zsnetolice.cz
 Jana Podlešáková, jana.podlesakova@zsnetolice.cz