Pedagogický sbor

Seznam pedagogických pracovníků a jejich emailové adresy:

 

 1. stupeň  2. stupeň
Mgr. Jiřina Borovková, jirina.borovkova@zsnetolice.cz Mgr. Lenka Bukačová, lenka.bukacova@zsnetolice.cz

Mgr. Jana Bourová,        jana.bourova@zsnetolice.cz

Mgr. Božetěch Fiala,   bozetech.fiala@zsnetolice.cz
Mgr. Dana Homolková,        dana.homolkova@zsnetolice.cz Mgr. Václav Hackl,       hackl.vaclav@zsnetolice.cz
Mgr. Jana Buřičová, jana.buricova@zsnetolice.cz
Mgr. Jana Hůrská,    jana.hurska@zsnetolice.cz
 Mgr. Lenka Křížová, lenka.krizova@zsnetolice.cz
 Ing. Silvie Janošťáková Dis., silvie.janostakova@zsnetolice.cz
Mgr. Hana Macáková, hana.macakova@zsnetolice.cz Mgr. Iva Kubičková, iva.kubickova@zsnetolice.cz
Mgr. Ludmila Ortmanová, ludmila.ortmanova@zsnetolice.cz Mgr. Theodor Pártl, theodor.partl@zsnetolice.cz

Mgr. Andrea Smolková, andrea.smolkova@zsnetolice.cz

zástup: Mgr. Magdaléna Tesárková

Mgr. Petra Sklářová  petra.sklarova@zsnetolice.cz
Mgr. Gabriela Turková, turkovaskola@seznam.cz

Mgr. Hana Šipanová,crazies@seznam.cz

Pedagogický asistent Mgr. Stanislav Štěpánek, stanislav.stepanek@zsnetolice.cz

Ing. Lenka Filišteinová, lenka.filisteinova@zsnetolice.cz

Mgr. Ladislav Vovesný, ladislav.vovesny@zsnetolice.cz 
Ing. Zdenka Jelínková, zdenka.jelinkova@zsnetolice.cz  
Emilie Králová,     emilie.kralova@zsnetolice.cz