Provozní zaměstnanci

 Školní jídelna    Provozní       
Jana Holátová Eva Jakešová
Hana Kohoutová Jana Kubová, DiS. (hospodářka) jana.kubova@zsnetolice.cz
Romana Pintová
Jaroslava Fišerová
Martina Soukupová Jaroslav Madar (školník)
Božena Vokatá Miloslava Martanová
  Dana Špirochová (zástup Jitka Kubičková)