Rada rodičů

Netolice 4. 4. 2018

 

Vážení rodiče,

v příloze si můžete prohlédnout přehled zboží a služeb, které jsme za peníze Rady rodičů z. s. nakoupili pro žáky ZŠ Netolice.

Snažili jsme se se zbylými finančními prostředky naložit tak, aby přinesly užitek co největšímu počtu dětí a sloužily co nejdéle. Veškeré výdaje byly konzultovány s pedagogy. Doufáme, že zakoupené zboží pomůže netolické škole k tomu, aby spolupráce dětí a učitelů byla příjemnější.

Zbylá částka 257,- Kč bude předána vedení školy.

Na závěr se chci omluvit za to, že zveřejnění přehledu trvalo tak dlouho. Důvody byly především časové, částečně i technické. Nicméně vina za tak veliké prodlení je pouze a jedině na mé straně. Chci se tímto omluvit těm rodičům, kteří byli nuceni na přehled čekat tak dlouho.

Ale především se chci omluvit pracovníkům (a to hlavně vedení) ZŠ Netolice, kteří byli kvůli mé neschopnosti vystaveni nelibosti některých rodičů. Znovu opakuji, že se jednalo pouze a jedině o mé osobní selhání, které vedení školy nemohlo nijak ovlivnit. Naopak chci touto cestou poděkovat netolickým pedagogům za pomoc při výběru vhodných a potřebných  pomůcek.

Veškeré připomínky či dotazy k vyúčtování prosím zasílejte na adresu radrod@centrum.cz . Vedení školy se na jeho přípravě nemělo možnost podílet.

Děkuji

 

K. Sekyrová

 

 

Netolice 22. 12. 2016

 

Vážení rodiče, členové Rady rodičů,

na členskou schůzi Rady rodičů (dále RR) se v loňském školním roce dostavilo 9 osob. V letošním školním roce osob 5. Hlasováním přítomných bylo rozhodnuto o zrušení  RR, protože je zjevné, že rodiče fungování této organizace nezajímá.

V souladu se stanovami RR bude ustanovena pětičlenná komise, která rozhodne o využití finančních prostředků, které má RR v této chvíli k dispozici. Jedná se o cca 46.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity výhradně pro žáky ZŠ Netolice. Budeme se snažit, aby byly investovány způsobem, který bude k užitku či radosti co největšímu počtu žáků. Údaje o způsobu využití těchto peněz budou zveřejněny na stránkách školy v části věnované Radě rodičů.

 

Za Radu rodičů

 

J. Steinocherová                                                  K. Sekyrová

 

 

Dne 17.08.2015 se ze SRPDŠ při ZŠ Netolice stal zapsaný spolek s názvem Rada rodičů při ZŠ Netolice, z.s.  Stanovy tohoto spolku jsou k nahlédnutí na internetových stránkách ZŠ Netolice, které tímto děkujeme za uveřejnění informací o Radě rodičů.

Alespoň jedenkrát ve školním roce by měla proběhnout členská schůze Rady rodičů, na niž jsou zváni všichni členové RR, tedy zákonní zástupci žáků ZŠ Netolice, kteří platí členské příspěvky Radě rodičů.  Předpokládanými  body programu budou informace o čerpání finančních příspěvků v uplynulém školním roce, plán rozdělení finančních příspěvků pro nový školní rok, diskuse o výši příspěvků, případně volba předsedy či pokladníka Rady rodičů. Vítány jsou samozřejmě připomínky a návrhy k práci Rady rodičů.

Rádi bychom požádali rodiče ve všech třídách ZŠ Netolice, aby, pokud tak ještě neučinili,  mezi sebou zvolili svého zástupce do výboru Rady rodičů, tzv. třídního důvěrníka. Třídní důvěrník by se měl jako zástupce rodičů z dané třídy účastnit schůzek výboru Rady rodičů, tlumočit přípomínky a doporučení rodičů a zároveň je informovat o práci výboru.

Finanční příspěvky budou nadále posílány přímo na účet Rady rodičů, ve vyjímečných případech je možné po dohodě s třídním důvěrníkem uhradit příspěvek v hotovosti přímo třídnímu důvěrníkovi. Každý žák školy obdrží svůj „kód", který jako VS uvádějte, prosím, při platbě.

Číslo účtu Rady rodičů: 115-1314350227/0100

Kontaktní mail:

radrod@centrum.cz

 

Důležité upozornění: Děti, jejichž rodiče nejsou členy Rady rodičů, tedy neuhradí členský příspěvek v plné výši v daném termínu, nebudou mít nárok na čerpání finančních příspěvků.